ตรวจเลือดก่อนแต่งงาน

โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย

 

                          เป็นโรคซีดชนิดหนึ่งที่เกิดจามเม็ดเลือดแดงผิดปกติโดยการถ่ายทอดยีนธาลัสซีเมียที่แฝงอยู่ในพ่อและแม่ที่เป็นพาหะมายังลูกโดยกรรมพันธุ์คนไทย 18-20 ล้านคนเป็นพาหะของโรคนี้โดยไม่รู้ตัว แต่ยีนธาลัสซีเมีย พร้อมจะถ่ายทอดสู่ลูกของคุณ เมื่อคุณแต่งงาน ซึ่งในคนไทยพบพาหะ หรือหมายถึง  ผู้ที่มีกรรมพันธุ์แฝงยีนของโรคนี้อยู่  ผู้ที่เป็นพาหะจะมีสุขภาพดี เหมือนคนปกติทั่วไป แต่สามารถถ่ายทอดยินโรคนี้ต่อไปให้ลูกหลานได้

                   การตรวจเลือดก่อนแต่งงานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการให้คำปรึกษาคู่สมรส เพื่อประกอบการตัดสินใจในการมีบุตรที่ปลอดภัยจากโรคธาลัสซีเมีย  คู่สมรสจึงต้องไปตรวจเลือดตนเองเพื่อให้ทราบว่าตนเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียชนิดอัลฟ่า หรือ   เบต้า ธาลัสซีเมีย หรือเป็นร่วมทั้งสองชนิดโดยใช้หลักการพิจารณาดังนี้

  1. หากตรวจเลือดแล้วพบว่าคนปละคู่สมรสไม่เป็นพาหะโรคทั้งสองชนิด แสดงว่าลูกจะปกติ และจะไม่เป้ฯพาหะด้วยเช่นกัน
  2. หากตรวจแล้วพบว่าตนหรือคู่สมรสเป็นพาหะเพียงคนเดียวลูกก็จะไม่เป็นโรคนี้ ลูกจะมีโอกาสเป็นเพียงพาหะเท่านั้น
  3. หากตรวจแล้วพบว่าทั้งสองคนเป้นพาหะทั้งคู่ควรปรึกษาแพทย์ว่ามีโอกาสที่ลูกจะเกิดมาเป็นธาลัสซีเมียชนิดใด รุนแรงหรือไม่ เพื่อให้คู่สมรสตัดสินใจในการวางแผนมีบุตร หากมีความเสี่ยงเป็นโรคในชนิดรุนแรงควรหลีกเลี่ยงการมีลูก หรือทำการคุมกำเนิด หรือหากคู่สมรสยังยืนยันต้องการมีบุตร ควรปรึกษาแพทย์ โดยใกล้ชิด หากตั้งครรภ์ควรให้แพทย์ตรวจเลือดเด็กในครรภ์ว่าเป็นธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงหรือไม่ หากเป็นควรให้แพทย์ยุติการตั้งครรภ์

 

ใครบ้างที่มีโอกาสเป็นพาหะของโรคนี้

  • คนทุก ๆ คนที่ยังไม่ได้ตรวจเลือดยืนยันแน่นอน
  • ถ้ามีญาติพี่น้องที่เป็นโรคนี้ ก็มีโอกาสเป็นพาหะสูง
  • ถ้าสามีหรือภรรยามีลูกเป็นโรคนี้ แสดงว่าทั้งสองคนเป็นพาหะ
  • ถ้าผู้ป่วยที่เป็นโรคมีลูก ลูกทุกคนต้องเป็นพาหะแน่นอน

 


 ซื้อความมั่นใจด้วยเงินเพียงเล็กน้อย

 

 

“ คุณอาจควักกระเป๋าจ่ายเงิน ซื้อความสุขความบันเทิงให้ชีวิต     เสียเงิน ณ จุดนี้อีกนิดเพื่อให้แน่ใจว่า จะได้ลูกเป็นพยานรักลูกจะได้สายเลือดที่แข็งแรง สมบูรณ์ จากพ่อและแม่ ”

 


            การเยียวยาผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่สำคัญคือการให้เลือด และการให้ยาขับเหล็ก ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ และยังมีชีวิตอยู่กว่า 6  แสนคน นับเป็นภาระหนักของชาติในการหาเลือดและยาขับเหล็กมารักษาคนไข้เหล่านี้ ซึ่งปีหนึ่ง ๆ คิดเป็นมูลค่ากว่า 5,000 พันล้านบาทเสียค่าตรวจเลือดเพียงเล็กน้อยถ้ารู้ว่าตนเป็นพาหะคุณยังมีทางเลือกที่จะมีลูกที่ไม่เป็นธาลัสซีเมียได้