• ตรวจเลือดก่อนแต่งงาน

    การตรวจสุขภาพก่อนการแต่งงานนั้น มีประโยชน์ต่อทุกคนในครอบครัว อย่างน้อยก็ทำให้เรามีความมั่นใจ สบายใจได้ว่าลูกที่กำลังอยู่ในท้องของเรา..

  • ตรวจสุขภาพประจำปี

    การตรวจสุขภาพมีความสำคัญและมีประโยชน์ ทำให้ ทราบภาวะสุขภาพของตนเองว่าสมบูรณ์เพียงใด มีสิ่งใดผิดปกติ จะได้รีบแก้ไข และป้องกันความรุนแรง ที่จ..

  • ตรวจหาไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 H1N1

    ผลการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมชี้ ว่า เชื้อหวัดใหญ่2009 ชนิด นี้เป็นส่วนผสม ของไวรัสจากหมู มนุษย์ และสัตว์ปีก ซซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ไม่เคยพบมาก..

  • การวินิจฉัยโรคภูมิแพ้