Health Span

Latest News

ตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพเป็นประจำยังช่วยให้เราสามารถ ป้องกัน และรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่ว..

More

Health Checkup

ตรวจหาไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 H1N1

ผลการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมชี้ ว่า เชื้อหวัดใหญ่2009 ชนิด นี้เป็นส่วนผสม ของไวรัสจากหมู มนุษย์ และสั..

More